เวลาการให้บริการ

เช็ควัน/เวลาเปิดให้บริการของคลิกนิกพิเศษ และบริการ หน่วยงาน ในสังกัดกรมฯ คลิกที่นี่ค่ะ

รับเรื่องร้องเรียนฯ

แนะนำ เสนอแนะ ติชมเกี่ยวกับระบบการให้บริการ และเรื่องอื่นๆ ของ ส.ล.ก. คลิกที่นี่ค่ะ

จองห้องประชุม

สำหรับหน่วยงานที่ต้องการจองห้องประชุม หรือตรวจสอบตารางการประชุม คลิกที่นี่ค่ะ

ระบบ บรณ.

ระบบสารบัญอิเล็คทรอนิกส์ กรมสุขภาพจิตคลิกที่นี่ค่ะ

ระบบงานอาคารสถานที่

แจ้งซ่อม และตรวจสอบรายการต่างๆ เกี่ยวกับระบบงานอาคารสถานที่ คลิกที่นี่ค่ะ

ศูนย์ปฎิบัติการ สลก.

รายงาน คะแนน ตามตัวชี้วัดฯ ของ สลก. คลิกที่นี่ค่ะ

[ 18 กันยายน 2560 ] 

งานจ้างซ่อมแซมห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว กรมสุขภาพจิต/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต (4)

[ 1 กันยายน 2560 ] 

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมติดตั้งเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์พื้นฐานภายในระหว่างอาคาร ๑ และอาคาร ๔ กรมสุขภาพจิต โดยวิธีพิเศษ (6)

[ 1 กันยายน 2560 ] 

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมติดตั้งเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์พื้นฐานภายในระหว่างอาคาร ๑ และอาคาร ๔ กรมสุขภาพจิต โดยวิธีพิเศษ (7)

[ 9 สิงหาคม 2560 ] 

สรุปงานข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนเดือน เม.ย.- มิ.ย. 2560 (12)

[ 9 สิงหาคม 2560 ] 

สรุปงานข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนเดือน เม.ย.- มิ.ย. 2560 (11)

[ 25 กรกฎาคม 2560 ] 

จ้างเหมาพิธีเปิด-ปิด งานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560 กรมสุขภาพจิต (12)

ภาพกิจกรรม [ View All albums ]

การประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน 
[ 5 ตุลาคม 2559 ]
โครงการป้องกันอัคคีภัย กรมสุขภาพจิต 
[ 2 กันยายน 2559 ]
ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 
[ 29 เมษายน 2559 ]
การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีคั้งที่ 37 ปี 
[ 29 เมษายน 2559 ]
เทคนิคการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโลก 
[ 29 เมษายน 2559 ]

แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์

  
  ผลโหวต

  
  ผลโหวต
  
  ผลโหวต
  
  คลิกเพื่อดูข้อเสนอแนะ / แนะนำ

เทคนิคการบริหารงานก่อสร้าง ตอนที่ 1

เทคนิคการบริหารงานก่อสร้าง คลิกเพื่อชมครับ...

ชมทั้งหมดคลิกที่นี่ครับ (3 ตอน)

ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว

รายการจองห้องประชุม 1 ประจำวันที่ 24 - กันยายน - 2560
ไม่มีรายงานการใช้ห้องประชุมประจำวันนี้

ห้องประชุม 2

รายการจองห้องประชุม 2 ประจำวันที่ 24 - กันยายน - 2560
ไม่มีรายงานการใช้ห้องประชุมประจำวันนี้

ห้องประชุม 3

รายการจองห้องประชุม 3 ประจำวันที่ 24 - กันยายน - 2560
ไม่มีรายงานการใช้ห้องประชุมประจำวันนี้

ห้องประชุม 4

รายการจองห้องประชุม 4 ประจำวันที่ 24 - กันยายน - 2560
ไม่มีรายงานการใช้ห้องประชุมประจำวันนี้

ห้องประชุม 5

รายการจองห้องประชุม 5 ประจำวันที่ 24 - กันยายน - 2560
ไม่มีรายงานการใช้ห้องประชุมประจำวันนี้