เวลาการให้บริการ

เช็ควัน/เวลาเปิดให้บริการของคลิกนิกพิเศษ และบริการ หน่วยงาน ในสังกัดกรมฯ คลิกที่นี่ค่ะ

รับเรื่องร้องเรียนฯ

แนะนำ เสนอแนะ ติชมเกี่ยวกับระบบการให้บริการ และเรื่องอื่นๆ ของ ส.ล.ก. คลิกที่นี่ค่ะ

จองห้องประชุม

สำหรับหน่วยงานที่ต้องการจองห้องประชุม หรือตรวจสอบตารางการประชุม คลิกที่นี่ค่ะ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมสุขภาพจิตคลิกที่นี่ค่ะ

ระบบงานอาคารสถานที่

แจ้งซ่อม และตรวจสอบรายการต่างๆ เกี่ยวกับระบบงานอาคารสถานที่ คลิกที่นี่ค่ะ

ศูนย์ปฎิบัติการ สลก.

รายงาน คะแนน ตามตัวชี้วัดฯ ของ สลก. คลิกที่นี่ค่ะ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมสุขภาพจิตคลิกที่นี่ค่ะ

ข่าวประกาศ

ประกาศ/แผน/รายงาน จัดซื้อจัดจ้าง คลิกที่นี่ค่ะ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

รายงาน คะแนน ตามตัวชี้วัดฯ ของ สลก. คลิกที่นี่ค่ะ

QR Cord แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารภายในอาคาร กรมสุขภาพจิต ทำแบบทดสอบโดย Scan Barcode หรือ Click ที่นี่เพื่อทำแบบสำรวจออนไลน์ หรือ Download เอกสาร แบบสำรวจความพึงพอใจฯ ได้ที่นี่ครับภาพกิจกรรม [ View All albums ]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนหนังสือราชการ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ 
[ 24 มกราคม 2562 ]
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 2562 
[ 10 มีนาคม 2562 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนหนังสือราชการและการจัดทำรายงานการประชุม 
[ 26 มกราคม 2561 ]
การประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน 
[ 5 ตุลาคม 2559 ]
โครงการป้องกันอัคคีภัย กรมสุขภาพจิต 
[ 2 กันยายน 2559 ]

QR Cordแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการสำนักงานเลขานุการกรม Click ที่นี่เพื่อทำแบบสำรวจออนไลน์

Click ผลสำรวจความพึงพอใจของสำนักงานเลขานุการกรมแบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์

  
  ผลโหวต

  
  ผลโหวต
  
  ผลโหวต
  
  คลิกเพื่อดูข้อเสนอแนะ / แนะนำ

เทคนิคการบริหารงานก่อสร้าง ตอนที่ 1

เทคนิคการบริหารงานก่อสร้าง คลิกเพื่อชมครับ...

ชมทั้งหมดคลิกที่นี่ครับ (3 ตอน)

ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว

รายการจองห้องประชุม 1 ประจำวันที่ 12 - พฤษภาคม - 2564

เวลา: 09:00-16:30 น.

เรื่อง: ประชุมเรื่องเกณฑ์คะแนนฯจังหวัดและอำเภอ

หน่วยงานผู้จัด: สำนักงานโครงการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เวลา: 13:00-22:00 น.

เรื่อง: ทูลกระหม่อมฯทรงเสด็จซ้อมคอนเสิร์ต

หน่วยงานผู้จัด: สำนักงานโครงการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เวลา: 13:00-17:00 น.

เรื่อง: เตรียมการประชุมกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5/2564

หน่วยงานผู้จัด: สำนักงานเลขานุการกรม 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องประชุม 2

รายการจองห้องประชุม 2 ประจำวันที่ 12 - พฤษภาคม - 2564

เวลา: 07:00-18:00 น.

เรื่อง: ประชุมผอ.ศูนย์ฯ ครั้งที่5/2564

หน่วยงานผู้จัด: สำนักงานเลขานุการกรม 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องประชุม 3

รายการจองห้องประชุม 3 ประจำวันที่ 12 - พฤษภาคม - 2564
ไม่มีรายงานการใช้ห้องประชุมประจำวันนี้

ห้องประชุม 4

รายการจองห้องประชุม 4 ประจำวันที่ 12 - พฤษภาคม - 2564

เวลา: 09:00-16:30 น.

เรื่อง: ประชุมเรื่องเกณฑ์คะแนนฯ

หน่วยงานผู้จัด: สำนักงานโครงการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องประชุม สำนักงานเลขานุการกรม

รายการจองห้องประชุม 5 ประจำวันที่ 12 - พฤษภาคม - 2564

เวลา: 09:00-14:30 น.

เรื่อง: หารือกิจกรรมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ

หน่วยงานผู้จัด: สำนักวิชาการสุขภาพจิต 

รายละเอียดเพิ่มเติม

E-Document

ipv6 ready IPv6 Forum